Norstedts Juridik blev Wolters Kluwer över en helg! okt12

Norstedts Juridik bl...

    Under helgen 3-4/10 så bytte Norstedts Juridik namn till Wolters Kluwer, gamla fasadskyltar ner och nya upp både in och...